Log in
x
x
x
Register
x

Az ütéscsillapító talajok

Ha játszóterekről, játszószerekről beszélünk elkerülhetetlen, hogy említést tegyünk a szabvány által kötelezően előírt ütéscsillapító talajokról. Annál is inkább, mivel - amellett, hogy a játszóterek egyik legfontosabb biztonsági kelléke - az esetek döntő többségében nagyobb anyagi áldozatot követel, mint maga a játszószer.

Fontosságát maga a szabvány is kihangsúlyozza azzal, hogy az ütéscsillapító talajokkal külön szabvány foglalkozik. Ez az MSZ EN 1177-es számú szabvány. Ahelyett, hogy belemennénk a részletekbe és unalmas technikai adatokkal gyötörnénk Önöket a különböző típusú ütéscsillapító talajokat gyakorlatiasan összehasonlítjuk egymással. Ezek ismeretében talán könnyebb lesz dönteniük.

Az MSZ-EN 1177-es szabvány a 100 cm alatti magasságoknál, a gyepet, mint ütéscsillapításra alkalmas felületet elfogadja. A gyepre mint növényre sem botanikai, sem fizikai előírások nem vonatkoznak. Az ütéscsillapító felületen nem lehetnek kő és kavicsdarabok, illetve más idegen anyagok, szilánkok.

A szabvány a homok ütéscsillapító talajok alapanyagának a 0,2 - 2 mm szemcsenagyságú, szóródó szerkezetű homokot ír elő. Ennek leginkább a szürke folyami homok felel meg. Az ütéscsillapításra használt homok homogén szerkezetű, nem tartalmazhat agyag és kavicsdarabokat, illetve más idegen anyagot.

A szabvány a gyöngykavics ütéscsillapító talajok alapanyagának a 2 - 8 mm szemcsenagyságú, mosott, homogén szerkezetű kavicsot ír elő. Ennek a folyami, tavi kavicsok (gyöngykavics) maximálisan megfelelnek. Az ütéscsillapításra használt kavics nem tartalmazhat agyag-, nagyobb kavics és kődarabokat, szilánkos köveket, illetve más idegen anyagot.

A szabvány a fakéregből készült ütéscsillapító talajok alapanyagának az 5 - 30 mm szemcsenagyságú, tiszta, homogén szerkezetű fakéregzúzalékot ír elő. A fajspecifikusság nem előírás, tehát a fafaj nincs meghatározva. A lényeg, hogy a fizikai tulajdonságoknak megfeleljen.

Az MSZ EN 1177-es szabvány a különböző esési magasságoknak megfelelően különböző rétegvastagságú szintetikus gumi ütéscsillapító talajokat ír elő. Az ütéscsillapító talajoknak 100 cm fölötti magasságoknál, illetve olyan helyeken van értelme, ahol különféle okoknál fogva nincs lehetőség, vagy hasonló költséggel van lehetőség más ütéscsillapító talajok telepítésére.